In cart Not available Out of stock

Lyrics

این شهر خونه‌ی تو نیست
حسی تو کوچه‌هاش نیست،
جز تنهایی

پشت درای بسته
هیچ کس چشم به راهت نیست،
جز تنهایی

با یه بلیط سوخته
در اومدن ممکن نیست،
از تنهایی

این‌جا آخر خطه،
ایستگاه دیگه‌ای نیست،
جز "تنهایی"

دریغ از یک دوست

اونا که باید باشن،
دورن یا مثلشون نیست،
تو تنهایی

اونا که هستن میرن،
این رسم جدیدی نیست،
که تنهایی


از پس دل‌تنگی‌هات،
بر اومدن ممکن نیست،
به تنهایی

تا بوده همین بوده،
هیچ کس جز تو مسئول نیست،
تو تنهایی

دریغ از یک دوست

با صد نفر هم اینجا،
با همه ی دنیا هم،
تو تنهایی

وقتی نباشه موجی،
دریا نداره کنجی،
جز تنهایی

با صد نفر هم اینجا،
با همه ی دنیا هم،
تو تنهایی

وقتی نباشه عشقی،
دل نداره آهنگی،
جز تنهایی